SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ

Przewodniczący - Paweł Szafrański

Wiceprzewodniczący - Beata Matysik

Sekretarz - Małgorzata Burdajewicz