top of page

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Wolsztynie informuje, że w dniu 12.03.2019r została zawarta umowa z Powiatem Wolsztyńskim o współfinansowanie zadania publicznego pod tytułem "Aktywność dla zdrowia". Projekt zadania publicznego przewiduje wycieczkę turystyczno-krajoznawczą  jako czynną formę spędzania czasu wolnego 40 niepełnosprawnych osób w wieku powyżej 50 roku życia będących członkami wolsztyńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem.

Przewidywana trasa planowanej wycieczki rekreacyjnej obejmuje Trójmiasto (Gdańsk - Gdynia - Sopot).

W zaplanowanej wycieczce weźmie udział 40 uczestników projektu. Osoby uczestniczące w wycieczce będą wspierane przez

2 wolontariuszy przez cały czas jej trwania. Uczestnicy wycieczki w czasie jej trwania mają zagwarantowane 3 noclegi z wyżywieniem.

Planowany termin wycieczki – 19.09.2019r do 22.09.2019r.

bottom of page