Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Edukacja kluczem do aktywności (ASOS rok 2015)