top of page

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Wolsztynie informuje, że w dniu 29.01.2019r została zawarta umowa nr 17/I/2019/RL z Gminą Wolsztyn o wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem"Aktywność fizyczna dla zdrowia". Zadanie realizowane będzie w okresie  od maja do końca września 2019r w formie cyklicznych oddziaływań z zakresu kultury fizycznej, których głównym celem jest poprawa aktywności fizycznej i zdrowotnej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych niepełnosprawnych będących członkami wolsztyńskiego Oddziału PTWzK.

Zaplanowany harmonogram projektu przewiduje:

  • 10 godzin zajęć rekreacji ruchowej dla dziesięcioosobowej grupy osób starszych niepełnosprawnych

  • 10 godzin zajęć aktywności fizycznej w wodzie Aqua-Aerobik dla dziesięcioosobowej grupy osób starszych niepełnosprawnych.

 

Wszelkie informacje związane z realizacją rozpoczętego zadania publicznego można uzyskać w siedzibie wolsztyńskiego Oddziału PTWzK przy ul. 5-Stycznia 14 w każdy wtorek w godz. 15.00 – 16.00 lub pod numerem telefonu 604411101.

bottom of page