top of page

WOLSZTYŃSKI ODDZIAŁ PTWzK

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem (TWK) jest ogólnopolskim eksperckim multidyscyplinarnym stowarzyszeniem społeczno-naukowym działającym od 1960 roku na rzecz ludzi niepełnosprawnych.

Działalność Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem  w Wolsztynie została reaktywowana 27 stycznia 1994r. Inicjatorem przedsięwzięcia był prezes Zarządu Wojewódzkiego PTWzK w Zielonej Górze dr Edward Hładkiewicz. Prezesem powstającego wówczas 20 osobowego koła w Wolsztynie została Alicja Sobotko-Brzeska. Dzisiaj zrzeszamy ponad 200 osób niepełnosprawnych jak i wspierających naszą działalność sympatyków Towarzystwa.

W ciągu wielu lat wypracowany został stały kalendarz imprez i uroczystości ciągle wzbogacany nowymi metodami działania. Swoim obszarem działania obejmujemy sferę życia społecznego, kulturalnego i artystycznego. Organizujemy cykliczne spotkania integracyjne oraz imprezy kulturalne, coroczne turnusy rehabilitacyjne i wycieczki krajoznawcze dla naszych członków. W ramach realizacji pozyskanych zadań publicznych i projektów zewnętrznych mamy możliwość prowadzenia spotkań szkoleniowych z różnymi specjalistami, organizowania kursów komputerowych, prowadzenia rehabilitacji ruchowej. Działalność nasza jest możliwa dzięki wsparciu i przychylności zarówno władz samorządowych gminy i powiatu a także wielu osób i instytucji prywatnych.

Za swoją działalność TWK w Wolsztynie zostało wyróżnione Srebrnym Medalem RP wręczonym przez Marszałka Sejmu RP Józefa Zycha.

Członkowie PTWzK w Wolsztynie za swoją działalność w zakresie aktywizacji osób niepełnosprawnych zostali wyróżnieni nagrodą im. dr Lecha Wierusza:

·         Alicja Sobotko-Brzeska

·         Henryk Kaźmierczak

·         Eugeniusz Kotkowiak

·         Irena Dybizbańska

Medalem im. prof. Wiktora Degi odznaczona została pierwsza prezes Alicja Sobotko-Brzeska. Wielu naszych członków otrzymało Złote Odznaki PTWzK przyznane przez Zarząd Główny PTWzK w Warszawie.

26.02.2016r zostaliśmy wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego jako Oddział PTWzK w Wolsztynie.

Gmina Wolsztyn

Wolsztyn (niem. Wollstein) – miasto w woj. wielkopolskim, w powiecie wolsztyńskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Wolsztyn, położony w zachodniej części województwa nad rzeką Dojcą, 72 km na południowy zachód od Poznania. W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do woj. zielonogórskiego.​

Powiat wolsztyński

Powiat wolsztyński – powiat w Polsce (województwo wielkopolskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Wolsztyn. W skład powiatu wchodzą: gmina miejsko-wiejska Wolsztyn, gmina wiejska Przemęt, Siedlec, miasto Wolsztyn.

bottom of page