top of page
SKŁAD ZARZĄDU ODDZIAŁU

Prezes - Henryk Kaźmierczak

Wiceprezes - Wiesława Budzyń

Sekretarz - Dorota Kulus

Skarbnik - Stanisław Paluch

Członek - Adam Cukier

bottom of page